"CAD/CAE/CAM" ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิศวกรรมประสบการณ์การออกแบบเชิงการเรียนรู้สู่การสอนเชิงภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
รูปแบบการสอนทันสมัยใหม่ เทคนิคยอดเยี่ยม เชื่อถือได้จากประสบการณ์ตรง ราคาไม่แพงแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
"ทีมงานของเราสอนตรงจุด ตรงตามเป้าหมาย ตรงความต้องการ เพราะคุณคือคนสำคัญ"
jQuery
ไกลแค่ไหน เหมือนกับใกล้ ทุกหลักสูตรสอนทางไกลผ่าน Internet Skype
จำหน่ายสินค้า ENISCOPE และสินค้าประหยัดพลังงานและหาแนว ทางแก้ไขช่วยคุณประหยัดไฟฟ้า ได้ถึง 40% หรือมากกว่า การประหยัดพลังงานไฟฟ้านับเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นการช่วยลดมลภาวะโลกร้อน และทำให้การใช้ไฟฟ้าเพียงพอ ต่อความต้องการที่ใช้งานจริง ช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดไฟฟ้า และที่สำคัญช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าคุณ
Linear Robots (Overview)

ตัวอย่าง Linear Robots(Download PDF)

ความสามารถรับน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน ในการทำงานมีความแม่นยำ (Accuracy), ความเร็ว (Speed) และการทำซ้ำ (Repeatability) หุ่นยนต์เชิงเส้น (Liner Robot) สามารถทำงานได้ถึง 5 แกน (Axis) ของการเคลื่อนไหว (Motion) ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นหุ่นยนต์มาตรฐาน (Standard Robot Line) ง่ายในการเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์, เครื่องจักรกลอัตโนมัติอื่น, หุ่นยนต์เชื่อมหรือหุ่นยนต์ประกอบ

ตัวอย่าง Belt Conveyor
-โครงสร้างสามารถที่จะใช้ได้ทั้งแบบเหล็ก เหล็กชุบซิงค์ อลูมิเนียมและแสตนเลส
- การเชื่อมต่อสายพานจะเลือกการเชื่อมต่อ ให้เหมาะสมกับแรงดึงและความคงทน
- อุณหภูมิของสายพานจะเลือกให้เหมะสมกับลักษณะงาน
- ชุดการขับเคลื่อนสายพาน จะออกแบบให้เหมาะกับงาน เช่น แรงดึง อายุงาน ความเที่ยงตรง ของการเคลื่อนที่ และความยาวของสายพาน เป็นต้น ทั้งที่เป็นเกียร์มอเตอร์ทดแรง มอเตอร์ขับ โดยตรงและอินเวอร์เตอร์ขับ
-สามารถต่อสัญญาณ ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โรบอท เซ็นเซอร์ และการ์ดป้องกันพื้นที่ทำงาน
 
Typical Industries:
• Automotive
• Aerospace
• General Industries
• Power Generation / Wind Energy
• Universities / Schools
• Medical Equipment
• Piping & Tubing
• Agriculture & Heavy Equipment
• Shipbuilding
• Railway
• Archaeological
Typical Measuring Applications:
• Sheet Metal Parts
• Dies & Molds / Tooling
• Machined Parts
• Jigs & Fixtures
• Crash Test
• Tubes & Tube Assembly
• CAD-to-Part comparison
• Alignment
• Reverse Engineering


SOLIDWELL-DESIGN
Engineer Advisor Team ป.ว.ส. - ราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้; ปริญญาตรี - เครื่องกลลาดกระบัง; ปริญญาโท - สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ทุน NECTEC
ใกล้มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถ.รามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 10310
E-mail: sanga_oh@yahoo.com; Facebook: SolidWell-Design; Line : oh_ait; Tel.093-9753361
| สำหรับเจ้าหน้าที่